DERNEĞİMİZ

DERNEĞİMİZ

VİZYONUMUZ

İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş araştırma ve geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, inovasyon (farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamak) ve artı değer yaratma yetisi açılmış, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için; Köylülerimizin ve gençlerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.