ÖRDEK HACI

ÖRDEK HACI

EĞRİ SÖĞÜT

 Emirlerde ki evliyalardan (Tarık) 2 tanesi bir huzursuzluk sonucu bulundukları evden gidiyorlar. Evliyaları bulmak için aramalar yapılıyor, kurbanlar kesiliyor.

    Bugün eğri söğüt denilen yere geliyorlar. Bakıyorlar ki dik duran söğüt ağacı eğilmiş ve gövdesinden kan gelmekte. Bu manzara karşısında evliyaların eğri söğüde gittiğine inanılır. O günden beri orası kutsal yer oluyor ve Eğri Söğüt adıyla anılmaya başlanmıştır.