ÖRDEK HACI

ÖRDEK HACI

BAŞI AÇIK

Bir gün köyde cem yapılmaktadır. 12 hizmetten bir olan “kapıcı” görevini de Bayram Akkoyun’un dedesi olan Eyüp Dursun yapmaktadır.

 Adı anılan kişi görevi gereği dışarıyı kontrol etmek amacı ile dışarı çıkar. Bakar ki Yeşilbük tarafından bir cenaze gelmekte. Cenazenin nereye gittiğini takip eder ve Muhtar İlbeyi’lerin evine götürüldüğünü görür. Kapıcı döner ve olanları cem yapan dedelere anlatır. Cenazeyi getirenler defin işleminden sonra giderler. O gece köyden kimse gidip bakamıyor. Sabah bakıyorlar ki cenaze defnedilmiş, yeri belli olsun diye baş ve ayak kısmına taş konulmuş. Ayrıca mezarın üzerinde de top şeklinde yeşil renkte bir ip yumağının olduğunu görüyorlar. Bu ip yumağı bir türlü açılmaz. Açıldığında tekrar kendi kendine toplanarak yine top halini alır. Gizemli olan bu olayın ardından burası da köylülerimiz için kutsal bir yer olur.