ÖRDEK HACI

ÖRDEK HACI

MUSTAFA DEDE

Emirlerden Mustafa Dede 1969 yılında ölmüştür. Birçok kerametleri olan Mustafa Dede’ nin son kerameti ölüm zamanını bilmesi ve yakınlarına söylemesidir. Bu olay şöyle olmuştur : Mustafa Dede kanser hastasıdır. Bir gün kızı Beyaz Yıldız’ a şöyle der. Bugün Tanrı misafirin çok. Babam, annem, amcam gelecekler günümü belirleyeceğiz der. Dedenin bahsettiği bu insanlar hayatta olmayan daha önce ölmüş kişilerdir. Bunu bilen kızı endişelenir. Dede, Almanya’da çalışan oğlunu (Arif Bektaş) kastederek Arif ne zaman gidiyor diye sorar. Kızı 10 gün sonra gidiyor der. Bunun üzerine dede, “o güne tamamladık” der. Birkaç gün sonra kızı dedenin temizliğini yapmaktadır. Yüzü yıkanırken “yaklaştılar” der ve kısa bir süre sonra ceketinin önünü toplayarak selam verir. O anda ahırdaki hayvanlarda da bir gariplik olur. Koyunlar, kuzular meleşirler. Dede karşısındaolan ve sadece kendisine görünen amcasına der ki ;“yedi gün sonra senin yanına geliyorum.” Sonra da kızına döner ve dedenler geldi yedi gün sonra gidiyorum der. Yanında bulunan İbrahim Çürük’e vasiyetini açıklar. Kendisini yıkayacak kişiyi söyler ve ondan başka kimsenin yıkamamasını ister. Kendisine ait kara ineğin kesilmesini ister. Çoluk çocuğunu İbrahim Çürük’e emanet eder. Cenazesi kaldırılırken mezarlığa kadar sazların çalmasını cem yapılmasını ister. Cenazenin kaldırılacağı gün kar yağdığından sazın telleri ıslanır. Bu nedenle dışarıda saz çalınamaz ama evinde cem yapılır ve öyle defnedilir. Ördekhacı köyünde EMİRLER ve NADAROĞULLARI olmak üzere iki dede sülalesi olduğundan doğal olarak insanların bir kısmı EMİRLER’ in önderliğinde cem yaparken, bir kısmı da NADAROĞULLARI’nın önderliğinde cem yapmaktadır. Erzincan’ dan gelen CABBAR DEDE ve MAHMUT DEDE bu ayrılığın olmaması gerektiğini ve cemaatlerin birleşmesi gerektiğini MUSTAFA DEDE’ ye söylerler. Mustafa Dede üzerine düşeni yapar ve cemaatlerin birleşmesinde öncü olur. O tarihten sonra bir daha ayrılık olmaz, bütün köy hep beraber toplanarak cem yaparlar.

Sünniler tarafından da sevilip sayılan bir kişi olan Mustafa Dede, vasiyetler üzerine özellikle Bayburt'ta bir çok kişinin cenazesini kaldırmıştır. Osmanlıca'yı (Eski Türkçe) okuyup yazabilen Mustafa Dede, yapımına 1934 yılında başlanan Tercan (Erzincan) -  Aşkale (Erzurum) arasında ki tren hattının yapımında görev alarak, tren raylarına taşların döşenmesi işini yapmıştır.