ÖRDEK HACI

ÖRDEK HACI

BEDDUALAR

Ağzın tad görmesin

Ağzın imansız gapana

Ağzın kitlene

Allah belani versin

Allah birin iki etmesin

Allahın dan bulasan (bulasın)

Allah canın ala

Allah cezan vere

Allah'ın hışmına uğriyasan (uğrayasın)

Anasız babasız galasan (kalasın)

Anan baban gorbagor ola

Anan baban dırcıga kaka

Ayağın daşli gözün yaşli ola

Baba boğazan çıha

Baba çıha

Baba duta

Baban Öle 

Baba yiyesen

Baba vura

Başan gara gele

Başın bata

Bemirat galasan

Bemirat olasan

Bemirat tahtasına uzanasan

Boğazan şiş gire

Boyun batsın

Boyun devrüle

Bunculah galasan

Cennet yüzü görmeye sen

Çaresiz galasan (kalasın)

Çarmıha gelesen

Çenen düşe

Çenen kitlene

Darda galasan

Davun boğazan çıka

Damın tuta

Davunun peşi

Davun vuracah

El açıp dilenesin 

Elin kolun kırıla 

Ellerin kırıla

Ellerin yanına uzana

Ellimin kori

Er bula yer bulamayasan 

Evinde ölmeyesen

Evsiz barksız galasan

Gan gusasan

Gazaba uğrayasan 

Geberecek

Geberesen

Gidişin ola gelişin olmaya

Gorbagor olasan

Görüp göreceğin bu ota

Gözen dizen dura

Gözlerin avucan gele

Gözlerin toprak doy ura

Hazan yaprağı gibi sararasan

Hışıma gelesen

Heram it gani ola

İmansız geberesen

İnim İnim inleyesen

İyi günün bu ola

Kapın kapana 

Kor olasan

Kurda kuşa yem olasan

Lal olasan

Lanet suratına

Lime Lime doğranasan

Murad alamiyasan

Muradın gözünde gala 

Muratsız galasan

Mürüvetsiz galasa

Naçar galasan

Namerde muhtaç olasan

Nana muhtaç olasan

Ocağın bata

Ocağın sone

Olmaz olaydın

Oyum oyum oyulasan

Ölesen

Ölün çıha

Parçalanasan 

Parça tike olasan

Patliyasan

Rağbetsiz olasan

Rahat yüzi görmiyesen 

Rezil olasan

Sebepsiz ocağın sone

Sebep olan sebepsiz galasın

Seni ne diyim olasan

Seni yere giresen

Sufatıın arkan döne 

Sürüm sürüm sürünesen

Şerre uğriyasan

Şevkin söne

Şişesen

Taş kusasan

Teneşire uzanasan

Toprah başan

Topun devrüle

Topun gaha

Ummiyasan

Uyuz olasan

Vurulasan

Vurucin vura

Vuruci dalından vura 

Vurgunun vura

Yarı yolda galasan

Yere girecek

Yerin dibi

Yerin dibine girecek

Yer dibine giresen

Yüzün töküle

Zehir zıkkım ola

Zehir zıkkım yiyesen

Zıkkımın köki

Zıkkım ola