ÖRDEK HACI

ÖRDEK HACI

KÖY TARİHİ

Ördekhacı Köyü, Erzincan İlinin Kuzeydoğu’sunda yer alan Otlukbeli ilçesine bağlı bir köydür.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde illerle ilçeler arasında kalan yerlere sancaklık yönetimi veriliyordu. O dönemde Erzincan’a bağlı olan Bayburt’a, Erzincan’dan küçük, Tercan’dan büyük olması nedeniyle Sancaklık Yönetimi verilmiş. Bayburt Sancağı’nın ilçesi olan Tercan, o dönemde TERCAN-I ULYÂ (Yukarı Tercan) ve TERCAN-I SÜFLÂ (Aşağı Tercan) olarak ikiye ayrılmış ve Ördekhacı Köyü Tercan-ı Ulyâ bölümünde yer alarak 1516 – 1530 yılları arasında Bayburt Sancağı’na bağlı kalmıştır.

Cumhuriyet Dönemi'nde önceleri Tercan ilçesine bağlı olan Ördekhacı Köyü, Çayırlı’nın ilçe olmasıyla buraya bağlanmıştır. Eski adıyla Karakulak olan ve Çayırlı İlçesi’ne bağlı olan Otlukbeli’nin 1990 yılında ilçe olmasıyla Ördekhacı Köyü Otlukbeli İlçesi’ne bağlanmıştır.

Ördekhacı Köyü’nün kuruluşu OTLUKBELİ SAVAŞI’nın sanrasına dayanmaktadır.

Doğu Anadolu ve Batı İran ‘da imparatorluk kurmuş bir Türk oymağı olan Akkoyun’lular ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 11 Ağustos 1473’te Otlukbeli’nde yapılan savaşta Akkoyun Hükümdarı Uzun Hasan yenilgiye uğruyor.

Savaş sonunda yenilen Uzun Hasan’ın bazı taraftarları ESKİKÖY adıyla anılan yere yerleşiyorlar. Köyün adı o zamanlarda da ÖRDEKHACI olarak anılıyor. Ancak Ördekhacı adının nereden geldiği, nasıl konulduğu bilinmiyor.

İki akarsu etrafında kurulu olan köy bu konumundan dolayı sel baskınına uğrayınca burada yaşayan insanlar daha güvenli bir yer olarak şimdiki köyü seçiyorlar ve buraya yerleşiyorlar.

Şimdiki köye ilk gelenler DAVUTOĞULLARI olmuş. Onları ESETLER, CORAVANLILAR, HESTELER ve diğerleri izlemiş.

1835 yılında Sultan İkinci Mahmud zamanında yapılan sayımda köyümüzün nüfusu 99 olarak belirlenmiştir. Orduya kaç asker alınacağını öğrenmek için askeri amaçlı olarak yapılan sayımda bu nedenle kadınlar sayılmamıştır.  Sayım sonucunda gençler 38, çocuklar 42 ve yaşlılar da 19 kişi olarak belirlenmiştir.

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Osmanlı Devleti birçok cephenin yanı sıra Kafkasya cephesinde de Ruslara karşı mücadele verir ancak başarılı olamaz ve Erzincan 1916’da Ruslar tarafından işgal edilir. Bolşevik rejiminin kurulmasıyla 1918 de Rus ordusu dağılır ve işgal ettiği yerlere Ermeni birlikleri yerleştirilir. Ermeniler, Ördekhacı yakınlarına kadar gelir ve karargah kurarlar. İşte bu işgal karşısında Rusların ve Ermenilerin zulmüyle karşılaşmak istemeyen Ördekhacılı’lar göç ederler ve köy tamamen boşalır.

Savaş sırasında Ermeni’ ler bugünkü Yeşilbük köyüne kadar gelip burada karargah kuruyorlar. Başta Çorum, Amasya ve Elbistan olmak üzere değişik yerlere göç eden insanlar savaş sonrasında tekrar köylerine geri dönüyorlar.

Ördekhacı Köyü evlerin bulunduğu alanla sınırlı olmayıp daha geniş bir alana yayılmıştır. Çatak, Keçili, Eşek Sırtları, Külecik, Şeyh Mehmet Sırtları, Aktaş, Akbaba ve Nişan isimleriyle anılan yerler köyün sınırlarını belirlemektedir.

1965 yılında 402 kişi, 1970 yılında 380 kişi, 1975 yılında 410 kişi olan Ördekhacı Köyü’nün nüfusu bu tarihten itibaren göç nedeniyle hızlı bir şekilde eksilerek 1980 yılında 179 kişi, 1985 yılında 157 kişi, 1990 yılında 69 kişi, 2000 yılında 29 kişi, 2010 yılında 6 kişiye düşmüştür.

 1960’lı yılların başında 75 haneye kadar ulaşan köy, göç sonucu 5 haneye kadar düşmüştür.

1999 yılından itibaren İstanbul’da yaşayan üyelerimizden bazıları köydeki evlerini onararak ya da yeniden yaparak kalınabilecek yerler oluşturmuşlardır.  Bu şekilde yapılan ev sayısı köydeki yerleşik hane sayısını geçerek, Eylül 2017 itibariyle 26 eve ulaşmıştır.

Köyümüzün tarihi hakkında bize bilgi veren İBRAHİM ÖNDER’i saygı ve rahmetle anıyoruz